Mage unngå medisinsk Overvekts-operasjoner

Hvis du tester for a overstyre settnivaet ved a skarre kaloriinntaket ditt sterkt, svarer ditt sinn ved a redusere metabolsk hastighet og redusere virkning. Derefter far du igjen en overvekt du kaster. Forstyrrelser og helsemessige forhold. Vekttapsoperasjon er ikke en helbredelse for a ta i problemer.

Og det er kliniske lidelser, slike som hypothyroidisme, som ogsa kan forarsake poundsokning. Det er derfor viktig at du opererer med helsepersonell for a v?re sikker pa at du ikke har en tilstand som virkelig bor tas vare pa med medisiner og radgivning. Tiltak for behandling For en som har sett pa som en kroppsvektsplan, er det absolutt ingen mangel pa valg. Faktisk, for a kvalifisere for forsikringsdekning av vekttap kirurgisk prosedyre, mange forsikringsselskaper trenger kunder a ha en arv av medisinsk overvaket vekttap innsats. rnrnMest ikke-kirurgisk gastrisk bypass kirurgi kroppsvekt nedgang soknader er avhengig av noen blanding av diett / handling modifikasjon og normal trening.

Dessverre har selv de mest effektive tiltakene etablert for a v?re effektive for bare en liten andel mennesker. Det antas at mindre enn fem prosent av menneskene i dag som deltar i ikke-kirurgiske kroppsvektreduksjonssystemer, vil miste en betydelig kroppsvekt og beholde reduksjonen i et lengre tidsrom. rnrn Ifolge de nasjonale institusjonene om velv?re, far mer enn 90% av alle menn og kvinner i disse kursene tilbake sine pund innen bare ett ar. Vedvarende overvektstap for pasienter som er sykelig overvektig, er enda mer holdbart a oppna.

Kirurgisk behandling ogsa skjonnhetsbehandlinger

Alvorlige helse og fitness fallgruver har blitt anerkjent for folk som overforer fra diett plan til diett program, utsetter sine organer for en ekstrem og kontinuerlig syklus av kroppsvekt og oppna identifisert som "yo-yo slanking." Rnrn Aktualiteten fortsetter a v?re den morbid A v?re overvektig er en kompleks, multifaktorell kontinuerlig sykdom. rnrn For mange individer er trusselen om a do fra a ikke ha operasjonen storre enn fallgruvene fra de mulige komplikasjonene for a skaffe behandlingen. Det er det viktige malet at i 2000 ble ca 40 000 kroppsvekt nedgang kirurgiske teknikker gjennomfort, og hvorfor det amerikanske moderne samfunn for bariatrisk kirurgi anslar at 50 000 overvektsreduksjons kirurgiske strategier vil bli gjort i 2001. Pasienter som har behandlet seg og er Dra nytte av resultatene sine rapporter om forbedringer i deres hoykvalitets dagligliv, sosiale samspill, psykologiske gjenv?rende, sysselsettingsmuligheter og okonomiske sporsmal. I vitenskapelige studier spurte kandidater for prosessen som opplevde flere fedmeforbundne velvilsituasjoner hvorvidt de sikkert og sikkert kunne ha den kirurgiske behandlingen. Disse rapportene viser at utvalg av kirurgiske kandidater prim?rt er basert pa ekstremt strenge forhold og kirurgiske prosedyrer er et alternativ for storstedelen av klientene.

rnVigtsreduksjon Medisinske prosedyrer rNVektreduksjon kirurgisk prosedyre er store kirurgiske prosedyrer. Den utviklende bruken for a ta vare pa morbid a v?re overvekt er resultatet av tre elementer: rnrnOur ny kunnskap om de betydelige helserisikoen til morbid obesityrnrn. Den forholdsvis reduserte sjansen og problemene til strategiene i motsetning til ikke a ha surgeryrn. Den ineffektive virkematen i dag Ikke-kirurgiske tiln?rminger for a levere vedvarende fettreduksjon

Kirurgisk prosedyre ma forst og fremst ses som en teknikk for a overvinne svekkende, kronisk lidelse.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)